Me har ein vinnar!

Vinnar av halvårskort på Suldal Bad ( i FRI-konkurransen) vart Hjørdis frå Sandeid! 

Me gratulerer og takkar dei som deltok i konkurransen. Det kjem nye sjansar ganske snart.

0