Rabatt på årskort

I perioden 16. august - 29. august 2021 har me rabatt på alle typar heilårskort!

10% rabatt på alle årskort *

Rabatten gjeld for heilårskort til barn, skuleungdom, honnør, vaksen og familie - samt for heilårskort kjøpt på delbetaling. 

Alle våre prisar ser du her: https://www.suldal-bad.no/prisar

Ved teikning av heilårskort kjem armbandet ditt i tillegg (100,- kr). Har du armband frå før, treng du ikkje kjøpa nytt.

Årskort kjøper du i skranken på Suldal Bad.

* Gjeld ikkje for halvårskort.

0