Suppama for familie

Bli med på kjekk og allsidig trening i vatn - for familien!

Suppama for familie går torsdagar* kl 17.30 – 18.15. Her får du utfordra heile deg med latter og konsentrasjon, styrke, balanse og kondisjon på ein litt annan måte.

 

PRAKTISK: 

  • Kun 10 plassar ledige kvar gong.
  • 1 plass = 1 vaksen + 1 barn eller 2 barn med 1 vaksen til stades for tilsyn.
  • Alder barn: 7-15 år.
  • Alle som deltek må vere svømmedyktige og trygge i vatn.

 

PRIS: 

Dette er gratis for dei med årskort og klippekort på Suldal Bad, og elles inkludert i badebilletten for dei som kjøper enkeltbillett.

PÅMELDING:

Det blir familiesuppama på torsdagar, og du må melde deg på kvar gong. Påmeldinga opnar fortløpande.

*Datoar for suppama familie:

10.+ 17. + 24. februar

(ikkje i vinterferien)

10. + 17. + 24. + 31. mars

7. april = siste gong.

0