Nye prisar

Prisar 2021

ENKELTBILLETT
Barn under 3 år                                                                80,-
Barn 3-15 år (fram til fylte 15 år)                                 100,-
Skuleungdom (frå 15 år) og honnør                            100,-
Vaksne                                                                            130,-
Familie (foreldre og barn)                                             350,-

SESONGKORT
Årskort barn 3-15 år (fram til fylte 15 )                      2000,-
Årskort skuleungdom (15 år og eldre) Honnør          2500,- 
Årskort vaksen                                                              3100,-
Halvårskort barn 3-15 år (fram til fylte 15)                1300,-
Halvårskort skuleungdom (15 år og eldre) honnør   1600,-
Halvårskort vaksen                                                       2000,-
Familie ( foreldre og barn )                                          7000,-

KLIPPEKORT
Klippekort barn ( fram til fylte 15 år)                            800,-
Klippekort skuleungdom ( frå 15 år ) og honnør       1100,-
Klippekort vaksne                                                         1250,-    

0