Suldal Bads NETTSIDE-quiz

Bli med på vår nettside-quiz og vinn eit klippekort for vaksen! Du finn ALLE svara på suldal-bad.no. Lykke til!

For å vere med i trekninga må du oppgi mobilnr eller e-postadresse til slutt. All kontaktinformasjon blir sletta etter at konkurransen er over.

 

Viss du ønskjer å delta utan å sende inn svara dine via Google skjema, kan du sende oss ein e-post med dine svar. Send til post@suldal-bad.no og merk med "quiz". 

Me trekker ein vinnar 17. mars!



HER KJEM DU TIL QUIZEN PÅ GOOGLE SKJEMA

HER ER QUIZEN FOR DEG SOM VIL SENDE INN SVAR PÅ E-POST:

 

1) RESERVASJON/BOOKING: Kva dagar er det mogleg (og anbefalt) å reservere plass på Suldal Bad? Fleire svar er mogleg her.
a)Kvardagar måndag - onsdag
b)Laurdag og søndag
c)Skuleferier
d)Spesielle arrangement
e)Alltid

 

2 OPNINGSTIDER: Du ønskjer å bade ein torsdag middag. Kva tid opnar badet for publikumsbading då?
a)15.00
b)15.30
c)16.00

 

3 PRISAR: Kva kostar eit halvårskort for familie?
a)3700
b)3900
c)4100

 

4 KAFÉ/BUTIKK: I vår badebutikk finn du badeklede og badeartiklar frå eit bestemt merke. Kva heiter merket?
a)Beco
b)Swimshop
c)Swimtag

 

5 FASILITETAR: Wibit-en vår er superpopulær! Kor mange meter lang er denne hinderløypa vår?
a)15 meter
b)20 meter
c)65 meter

 

6 TIMEPLAN: Kva dagar er det morgonbading?
a)Måndag - fredag
b)Måndag, tysdag og onsdag
c)Måndag, onsdag og fredag
d)Alle dagar

 

7 BADEREGLAR: Kan barn mellom 9 og 12 år bade åleine viss dei er svømmedyktige?
a)Ja
b)Nei

 

8 KONTAKT: Kven er driftsteknikar hjå Suldal Bad?
a)Steinar
b)Eli
c)Peder