Badereglar

All bading skjer på eige ansvar

Me oppfordrar våre gjester til å ha eit auge til kvarandre, og at foreldre spesielt ser etter sine barn. Me er her for å passa på om noko skjer og yta kvalifisert førstehjelp ved uhell.

 • Alle som bruker badeanlegga og bassenga, må retta seg etter badevakta sine rettleiingar
 • Barn under 12 år må vere i fylgje med ein ansvarleg badande vaksen over 18 år. Ein vaksen kan ha ansvar for opptil 3 barn under 12 år.
 • Badande over 12 år som badar åleine, må vere svømmedyktig.
 • Barn under skulealder kan fylgje ein vaksen i garderoben av motsett kjønn.
 • Alle må vaska heile kroppen, utan badetøy, før en går i bassenget. Bruk såpe.
 • Det er ikkje lov å bruka undertøy under badetøy.
 • Bleiebarn må bruke badetøy utanpå badebleier.  
 • Personar med væskande sår eller smittsame sjukdommar har ikkje tilgang til badeanlegga.
 • Springing er ikkje tillat i bassengområda og dusjen. Små barn blir tilrådd å bruke antisklisokkar. 
 • Stuping og hopping skal kun skje ved tilviste plassar. 
 • Bruk av røyk, snus eller tyggegummi er ikkje lov i badeanlegget.
 • Bruk av eller påverknad av rusmiddel i anlegget vil medføra bortvising.
 • Bruk av anlegga utan gyldig adgang vil føra til utvisning.
 • Bruk av fotoapparat og mobiltelefon m/kamera er forbode i garderobe, dusj, badstue og svømmehall.
 • Skade på anlegg forårsaka av publikum, kan føra til økonomisk ansvar.
 • Ved kjøp av billett har du forstått og akseptert ordensreglane. Brot på ordensreglar kan føra til utvising frå bassenget. 

Informasjon

 • Jenter i skulealder (frå 6 år) må dusja i damegarderobe og gutar i skulealder (frå 6 år) må dusja i herregarderobe.
 • Badevert kan fylgje. 
 • Barn under 12 år, som ikkje er i fylgje med ein vaksen, har ikkje tilgang til badstue.
 • Personleg hygiene som barbering, negleklipping og liknande skal ikkje førekomma i garderobeområdet.
 • Ta godt vare på tinga dine. Bruk låsbare skap i garderobane. Suldal kommune tar ikkje ansvar for verdisaker ved besøk i anlegget.
 • Attgløymde klede og andre verdisaker blir tatt vare på av oss i ca. 2 mnd. 

TEGNESERIE MED BADEREGLAR AV STREKAREN

Ler å symja.

Bad aldri aleine.

Bruk alltid symjeutstyr om ein ikkje er symjedyktig.

Stup ikkje utan å veta kor djupt det er.

Rop på hjelp bare om du er i fare, aldri ellers.

Svøm ikkje under, foran stupebrett eller andre høgder der andre hoppar i vatnet.

Dytt ikkje andre ut i vatnet.

Dukk aldri nokon under vatn.

Panikk i vatnet kan føra til drukning.

Bad ikkje når du er svolten, like etter du har ete, eller nårr du er påvirka av rusmidler.

Gå på land om du føler deg kald eller uvell.