Svømmetrening

Tren i Suldal Bad

For deg som vil komma til oss for trening enten ved å symje eller å stupe har me sett opp desse tidene:

Tysdag:

 • Symjetrening (3-4 banar)

  17.30 - 19.30

 • Stupetårn er ope (3 m og 5 m)

  16.00 - 17.30

 • Terapibasseng er opptatt

  17.45 - 19.00

Onsdag:

 • Symjetrening (3-4 banar)

  16.00 - 17.30

 • Stupetårn er ope (3 m og 5 m)

  17.30 - 19.30

Torsdag:

 • Symjetrening (3-4 banar)

  16.00 - 17.30

 • Stupetårn er ope (3 m og 5 m) 

  17.00 - 19.30

 • Terapibasseng er opptatt

  18.30 - 19.30

Fredag:

 • Symjetrening (3-4 banar)

  16.00 - 17.00

 • Stupetårn er ope (3 m og 5 m)

  17.30 - 19.30

Lørdag:

 • Symjetrening (2 - 3 banar)

  10.00 - 12.00

 • Stupetårn er ope (3 m og 5 m)

  12.00 - 16.30

Søndag:

 • Symjetrening (2-3 banar)

  12.00 - 14.00

 • Stupetårn er ope (2-3 banar)

  12.00 - 16.30

Tidene kan bli justert. 

ikon - svømmer

Swimtag 

Swimtag er eit gratis tilbod og er eit system som kan brukast av alle som kan symje. Swimtag er motiverande og gjer at fleire brukar symjing som trening. Gjennom ulike funksjonar i systemet vil du som gjest hos oss kunna ta del i premierte utfordringar, treningsprogram, statistikkar og konkurransar som gir deg fleire moglegheiter. Du kan konkurrera mot deg sjølv eller mot andre, eller kun bruka statistikken for å forbetre ditt eige nivå. 

Slik gjer du:

 • Spør om eit Swimtag-kort i resepsjonen (som blir ditt personlege kort), så får du eit aktivert armband på tårnet ved å scanne kortet.
 • Armbandet leverast tilbake til tårnet etter at du er ferdig med å symje. Swimtag-kortet må du ha med deg for å kunne aktivere eit armband kvar gong du skal svømma. (Swimtag-kortet kan og brukast i alle andre symjehallar der Swimtag er installert) 
 • Etter at du har svømt først gong registrerer du din profil. Gå inn på www.swimtag.no, opprett brukar og følg stega. 
 • Etter at du har returnert armbandet til tårnet etter bruk vil dine svmjedata bli lasta opp til din brukarprofil, som du enten kan sjekka via Swimtag sin gratis app eller via www.swimtag.no