ikon - svømmer

Swimtag 

Swimtag er eit gratis tilbod og er eit system som kan brukast av alle som kan svømme. Swimtag er motiverande og gjer at fleire brukar svømming som trening. Gjennom ulike funksjonar i systemet vil du som gjest hos oss kunna ta del i premierte utfordringar, treningsprogram, statistikkar og konkurransar som gir deg fleire moglegheiter. Du kan konkurrera mot deg sjølv eller mot andre, eller kun bruka statistikken for å forbetre ditt eige nivå. 

Slik gjer du:

  • Spør om eit Swimtag-kort i resepsjonen (som blir ditt personlege kort), så får du eit aktivert armband på tårnet ved å scanne kortet.
  • Armbandet leverast tilbake til tårnet etter at du er ferdig med å svømme. Swimtag-kortet må du ha med deg for å kunne aktivere eit armband kvar gong du skal svømme. (Swimtag-kortet kan og brukast i alle andre svømmehallar der Swimtag er installert) 
  • Etter at du har svømt først gong registrerer du din profil. Gå inn på www.swimtag.no, opprett brukar og følg stega. 
  • Etter at du har returnert armbandet til tårnet etter bruk vil dine svømmedata bli lasta opp til din brukarprofil, som du enten kan sjekka via Swimtag sin gratis app eller via www.swimtag.no

Barnehageopplæring

Suldal Bad tilbyr gratis svømmeopplæring for barnehagebarn med midlar frå fylkesmannen. Målet er å trygge i og ved vatn slik at barnas svømmeferdigheiter blir betre. Kurset går over 1 time pr. veke i 7 veker.

Me har til no gjennomført svømmeopplæring for over 100 barn frå barnehagane i Suldalkommune og har fått mange positive tilbakemeldingar frå både barnehagane og frå foreldre av barn som har deltatt. 
 
Me håpar dette er av interesse av så mange barnehagar som mogleg. 

Informasjon

Målgruppe: Barnehagebarn frå 4-6 år frå barnehagar i Suldal kommune. 
 
Varighet: 1 time pr. veke i 7 veker. 
 
Instruktørar: Suldal Bad gjennomfører undervisning med instruktør og badevert som under heile undervisningstimen er i bassenget saman med barna.  

Kva krevjast av din barnehage?

Transport: Barnehagen må sjølv planlegga og betala transport til og frå Suldal Bad. 
 
Bemanning: Barnehagen må ha med seg vaksne som har ansvar for å hjelpa barn inne i garderobe og på toalett. 
 
Utstyr: Barn må ha med seg badedrakt/bukse, badehette (lurt så ein slepp hårvask) og handklede. 

Kommande kurs

Ikon - baderegler

Crawl-kurs for vaksne 

Ikon - baderegler

Crawl-kurs for barn

ikon - svømmer

Livredningskurs

Ikon - baderegler

Babysvømming

Ikon - surf

aquagym

ikon - svømmeføtter

suppama fitness