Bursdag i badeland

Barneselskap

Kva med å ha barneselskapet på Suldal Bad? Barneselskapet kan arrangerast fredag, laurdag eller søndag i Suldal Bad sine opningstider, men ikkje i skuleferiar eller ved heilagdagar.

Når maten er avslutta og selskapets deltakerar ynskjer å bade vil dei vera badegjester på like vilkår som andre badegjester. Dei vaksne som tilhøyrar barneselskapet har då ansvaret for selskapets badande ved bading.

Det er høve til å ta med kake sjølv. 
 
NB! Det er ingen rabatt for barn som har årskort, då dette er ein pakkepris. Ein vaksen pr. 3. barn kjem inn gratis. Er det fleire vaksne, må dei løyse billett som vanleg enten om dei kjøper enkelt billett eller bruker årskort/klippekort. 

Prisar

Ved bestilling av barneselskap er prisen 225,- pr. barn som ein betalar ved ankomst. Då får alle kvar sitt armband med badebillett. Prisen inkluderer: 

  • Badebillett
  • 1 stk. panini eller to pølser pr. barn
  • Slurp, juice eller saft 
  • Kr 25,- pr. softis (om ein ynskjer)
  • Enkel pynting, dekking og rydding av bord. Me reknar ein badevert til selskapet i totalt 2 timar (inkl. forbereding, bevertning og rydding)